ECOALF
ECOALF

Spoločnosť EcoAlf založil Javier Goyeneche v roku 2012 s víziou inovovať procesy v sektore recyklovaného oblečenia. Myšlienka skutočne udržateľnej značky sa zrodila z hlbokej frustrácie z nadmerného využívania svetových prírodných zdrojov a množstva odpadu, ktorý produkuje módny priemysel. Poslaním spoločnosti Ecoalf je vytvoriť prvú generáciu recyklovaných výrobkov s rovnakým dôrazom na kvalitu, dizajn a technické parametre ako najlepšie nerecyklované výrobky na trhu.