Súhlas so zasielaním newsletterov

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VEMZU Czech Republic, s.r.o. so sídlom Na Poříčí 1757/41, 110 00 Praha 1, IČ: 01772040 zapísanej v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C , vložka 266408 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovávala tieto osobné údaje:

Emailová adresa bude spracovaná za účelom zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznamov. E-mailovú adresu je nutné spracovať za účelom zasielania obchodných oznamov.

Vyššie uvedené osobné údaje budú za týmto účelom Správcom spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, ak túto dobu nepredĺžite.

Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v samotnom obchodnom ozname. Odvolanie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznamov.

Spracovanie osobných údajov je prevádzkované Správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Berte, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: