Súhlas so spracovaním osobných údajov - registrácia užívateľa

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VEMZU Czech Republic, s.r.o. so sídlom Na Poříčí 1757/41, 110 00 Praha 1, IČ: 01772040 zapísanej v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C , vložka 266408 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

E-mailovú adresu je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné ju spracovať za účelom vytvorenia zákazníckeho profilu.

Meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, názov firmy, IČ a DIČ budú spracované za účelom doplnenia fakturačných údajov.

Informácie o profile na sociálnej sieti Facebook budú spracované v prípade prepojenia užívateľských profilov za účelom doplnenia registračných údajov.

Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu užívania užívateľského profilu a ďalej po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Správcu.

Spracovanie osobných údajov je prevádzané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:

Berte, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: