KAROUCH
KAROUCH

Zápisníky Karouch sú predovšetkým krásne a praktické zároveň. Vyrábajú sa z neobvyklých materiálov, ktoré vedia prekvapiť. Produkty sú minimalistické – neplytvá sa materiálom, ani zbytočnými slovami. Navyše, z každého predaného diára alebo zápisníka Karouch venuje časť zisku na výsadbu stromov a prácu pre chudobných ľudí v Afrike.