WE ARE FERDINAND
WE ARE FERDINAND

Česká ponožkáreň, ktorá chce robiť radosť maličkosťami. Nejde im o veľký presah, hĺbku či dosiahnutie najväčšieho „životného ponožkového úspechu“, ale to je možno ten dôvod, prečo sú ich ponožky unikátne – pretože to chlapci z We Are Ferdinand robia pre radosť, ktorú radi odovzdávajú ďalej. Ponožky sú vyrábané v ČR z čo najkvalitnejších materiálov. Takže čo je viac, než ponožky z radosti?