GOOD NEWS
GOOD NEWS

Good News doslova prináša dobré správy. Usiluje o zníženie škôd, ktoré fast-fashion priemysel spôsobuje, a vytvára jednoduché riešenia dlhodobých problémov.
Snaží sa šíriť environmentálne a sociálne spravodlivé podnikanie. Používa predovšetkým materiály, ktoré sú pre planétu nezávadné – recyklovanú gumu, organickú bavlnu a polyuretánovú vložku z bio oleja.
V rámci projektu GOOD LUCK SHOES poskytli vyše 3 000 párov funkčných topánok migrantom a utečencom v Taliansku.
Finančne pomáhajú organizácii The Dream Catchers, ktorá poskytuje deťom domov a učí ich tancovať. Cieľom organizácie je dostať deti z ulice.
Daruje spoločnosti United Shoe Recycling Company zvyškové a nevyužité zásoby, ktoré sú následne distribuované ľuďom v núdzi.