za cenu rožka

VEMBAZAAR

ІІ. AKOSŤ ANEB ROZBALENÉ A EXPIRAČNÝ TOVAR ALEBO TOVAR S MENŠOU VADOU