Ochrana osobných údajov


1. Úvod

1.1. V tomto ustanovení sú popísané zásady, ako spoločnosť VEMZU Czech Republic, s.r.o., IČO: 01772040, so sídlom Na Poříči 1757/41, 110 00 Praha 1 – Nové město, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 266408 vedenú na Mestskom súde v Prahe (ďalej len "VEMZU"), nakladá s osobnými údajmi a upravuje pravidlá spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.vemzu.sk (ďalej len "webové stránky"), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov VEMZU, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len "zákazník").

1.1. Pri práci s osobnými údajmi zákazníkov a užívateľov pôsobí VEMZU ako správca. VEMZU určuje za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. Typy spracovávaných údajov

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi - VEMZU spracováva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Pracuje hlavne s osobnými údajmi, ktoré jej sami poskytnete pri registrácii na VEMZU alebo pri vytvorení Vašej objednávky. K týmto údajom patrí e-mailová adresa a v prípade zákazníkov ďalej taktiež meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt a platobné údaje. Následne môžete dobrovoľne doplniť ďalšie údaje ako napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.2. Údaje získané prostredníctvom cookies - Pre lepšiu efektivitu reklamných kampaní a vylepšenia produktovej ponuky vyhodnocuje VEMZU informácie o tovare, ktorý zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich použitím, tak má VEMZU prístup k údajom o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach www.vemzu.sk.

2.3. Údaje z Facebooku - Pri registrácii cez Facebook, dávate VEMZU prístup k Vášmu verejnému profilu. Tým teda poskytujete iba verejne dostupné údaje z vášho facebookového profilu, ako Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, vekovú kategóriu a údaj o pohlaví. Ďalej poskytujete údaje o dátume narodenia, údaje o aktuálnom mieste pobytu a o e-mailovej adrese. Poskytnuté verejné informácie sa riadia podľa Vášho nastavenia.

2.4. VEMZU nezbiera akékoľvek citlivé osobné údaje obsahujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, sexuálnu orientáciu a pod.

3. Účely spracovania osobných údajov

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky a plnenie zmluvy medzi VEMZU a zákazníkom, potrebujeme Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa nasledujúce aktivity: zalistovanie objednávky, spracovanie objednávky, zaplatenie objednávky a doručenie objednávky. V prípade neposkytnutia vyššie spomenutých údajov VEMZU nemôže Vašu objednávku spracovať.

3.2. VEMZU zasiela zákazníkom obchodné oznámenia kvôli prezentácií ponuky. K zasielaniu obchodných informácií využíva VEMZU primárne emailovú adresu. O významných zľavových akciách na produkty informujeme ojedinele formou SMS. V týchto prípadoch zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré zákazníci na VEMZU už zakúpili. Dôvodom spracovania je realizácia oprávnených záujmov VEMZU v podobe chýbajúceho priameho marketingu. VEMZU tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas. Na druhú stranu Vám VEMZU umožňuje kedykoľvek sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na VEMZU zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas VEMZU získava vytvorením registrácie na VEMZU. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení. V prípade odvolania súhlasu, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov VEMZU.

3.3.  VEMZU zasiela obchodné oznámenia užívateľom kvôli prezentácií ponuky. K zasielaniu obchodných informácií používa VEMZU primárne emailovú adresu. Obchodné oznámenia Vám zasielame len vtedy, ak od Vás dostaneme súhlas so spracovaním osobných údajov pre tento účel. Súhlas je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia je možné plne využívať naše webové stránky. Súhlas VEMZU udeľujete v priebehu registrácie na VEMZU. Registráciu na VEMZU môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagáciu značky spracováva VEMZU pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je teda možné iba na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Súhlas je opäť úplne dobrovoľný. Uvedenými dátami získava VEMZU štatistiky, analýzy a reporty o správaní sa užívateľov na webových stránkach. Na ich základe je potom možné zefektívniť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a tomu čo hľadáte, alebo tiež čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. Viac informácií o cookies nájdete tu.

3.5. V prípadoch kedy kontaktujete zákaznícku podporu v nie pracovnej dobe, nám môžete oznámiť mail alebo telefónne číslo. V prípade, že nám tieto údaje oznámite, tak súhlasíte s tým, že budú využívané len k spomínanému účelu a nie na žiadne iné.

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

4.1. Užívatelia aj zákazníci VEMZU môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to kliknutím na daný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámení; alebo vznesením námietky proti spracovaniu osobných údajov u VEMZU na e-mailovej adrese info@vemzu.sk.

4.2. Cookies - v prípade, že chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, je potrebné zmeniť nastavenie priamo vo Vašom prehliadači. Ak zakážete VEMZU ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete tu.

5. Kto má prístup k údajom?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané VEMZU a zamestnancami  VEMZU. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po ukončení pracovného pomeru.

5.2. VEMZU ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracováva osobné údaje pre VEMZU účely a spôsobom, ktoré VEMZU stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré VEMZU využíva, patria:

 • prepravné spoločnosti - Zásilkovna s.r.o.; Česká pošta, s.p.; Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o.; PPL CZ s.r.o.; Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H; RSC Logistics, logistické družstvo; Toptrans s.r.o.
 • Axima s.r.o. (zaistenie SMS služieb)
 • Praguebest s.r.o. (zaistenie IT riešenia)
 • Google, LLC (nástroje pre on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pre on-line marketing)
 • Criteo SA (nástroje pre on-line marketing)
 • Favi online s.r.o. (zaistenie prieskumu zákazníckej spokojnosti)
 • RTB House s.r.o. (nástroje pre on-line marketing)
 • VIVnetworks.com s.r.o. (zaistenie affiliate programu)
 • Mailchimp - c/o TheRocket Science Group, LLC (e-mailing)
 • Intercom, Inc. (zákaznícka podpora)
 • UPC Česká republika, s.r.o. (zaistenie zákazníckej podpory)
 • EIBD, s.r.o. (účtovnícke služby)

6. Ako dlho údaje spracovávame?

6.1. K splneniu zmluvy VEMZU drží osobné údaje po celú dobu, čo sa objednávka vybavuje. Do tejto doby sa počíta aj doba zaplatenia alebo doručenia tovaru. Ďalej má VEMZU zákonnú povinnosť k uchovávaniu účtovných dokladov s osobnými údajmi.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu trvania súhlasu s ich zasielaním. Zákazníkom sú obchodné oznámenia zasielané až kým sa z ich odberu neodhlásia alebo pokiaľ nie je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie zasiela VEMZU obchodné oznámenia po dobu 10 rokov.

6.3. S údajmi získanými na marketingové účely prostredníctvom cookies pracuje VEMZU po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies máte povolené vo svojom prehliadači, alebo tiež do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

7. Aké sú vaše práva?

7.1. Podľa nariadenia ochrany osobných údajov (GDPR) sa môžete obrátiť na VEMZU a dožadovať sa:

 • Informácií o osobných údajoch, ktoré VEMZU využíva, o účele a povahe nakladania osobných údajov, vrátane informácií o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo VEMZU. Všeobecné informácie o tom, ako je s osobnými údajmi nakladané je obsiahnuté v tomto ustanovení.
 • Prístup k údajom, ktoré ste zdieľali s VEMZU vytvorením registrácie alebo objednávky. V prípade uplatnenia daného práva Vám VEMZU oznámi, aké osobné údaje o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám budú na požiadanie sprístupnené v zákonnej lehote.
 • Opravy osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Ak o vás máme chybné osobné údaje, tak nám to prosím povedzte a VEMZU ich opraví.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že VEMZU nakladá s osobnými údajmi v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Odstránenie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý)alebo o ich obmedzené spracovávanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už VEMZU nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok VEMZU Vaše údaje zlikviduje.

7.2. Ďalej môžu zákazníci VEMZU odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení, alebo vyhodnocovaním nákupných preferencií. V prípade, že odvoláte súhlas, tak VEMZU ukončí spracovanie osobných údajov pre dané účely.

7.3. Okrem vyššie uvedených práv máte ďalej možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Bezpečnosť

8.1. Pre VEMZU je bezpečnosť vašich osobných údajov absolútnou prioritou. Spracovanie osobných údajov je plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pri nakladaní s osobnými údajmi kladieme veľký dôraz na technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sa ukladajú do systémov, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. VEMZU pravidelne testuje a vylepšuje zabezpečenie osobných údajov.

9. Kontakt

9.1. V prípade otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa prosím obráťte na VEMZU. Môžete nás kontaktovať buď e-mailom na adrese info@vemzu.sk alebo na telefónnom čísle 0950 103 662.

10. Účinnosť

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 24. 5. 2018.