Obchodné podmienky


Pripravili sme si pre vás jednoduchý výpis podmienok, aby ste vždy vedeli, do čoho idete.

Obchodné podmienky vypísané na tejto stránke platia pre nákup na internetovom obchode Vemzu.sk od 25.5.2018.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (spotrebiteľ, zákazník).

Všetky zmluvné vzťahy súk uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 250/2007 Z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 102/2014 Z.). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom  (č. 250/2007 Z.) .

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Prevádzkovateľom je spoločnosť VEMZU Czech Republic, s.r.o. so sídlom Na Poříčí 1757/41, 110 00 Praha 1 (IČ: 01772040, DIČ: SK4120127594). Spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 266408. Firma je platcom DPH.

Kupujúci:

Kupujúci spotrebiteľ, alebo ďalej len spotrebiteľ, je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania, uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá  koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzavretiu kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ neodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody oboch strán, alebo na základe dôvodov vyplývajúcich zo zákona.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ,,Dokončiť objednávku".

Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Priebeh lehoty pre uskutočnenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady, potrebné na uskutočnenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov, a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od toho dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím. 

Zrušenie objednávky:

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru, objednaný tovar dlhodobo nie je na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravkou v dohodnutej lehote. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 14 dní a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Zákazník má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií do okamihu začatia výroby objednaného produktu či expedovania zásielky. Tým nie je myslené len finálne odoslanie zákazníkovi, ale aj stav, keď sa už potvrdená objednávka u dodávateľa vybavuje a je v procese odosielania od dodávateľa do VEMZU skladu. Zároveň, ak je výroba tovaru závislá od už potvrdenej zákazníckej objednávky, môžu byť zákazníkovi účtované poplatky spojené so stornovaním zákazky u dodávateľa. Túto skutočnosť je zákazník povinný bezprostredne oznámiť buď emailom, alebo telefonicky. Zrušenie objednávky za podľa nasledujúcich podmienok musí byť písomne potvrdené predávajúcim (email) a môže vyť spoplatnené podľa stavu balenia objednávky.

 • v prípade, že objednávka bola už vybavená a zabalená, budú zákazníkovi vyúčtované náklady spojené so zabalením zásielky.
 • v prípade, že objednávka bola už vybavená a expedovaná, budú zákazníkovi vyúčtované náklady spojené so zabalením a expedovaním.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky si môže overiť na stránke "Doprava a platba". Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 

Zľavové kódy, percentuálne zľavy:

Pokiaľ má zákazník platný zľavový kód alebo kód z darčekovej poukážky, vloží tento kód do príslušného políčka v košíku. Zľava mu bude v košíku ihneď odpočítaná. Jednotlivé percentuálne zľavy sa nesčítajú; platí vždy len tá, ktorá má najvyššiu hodnotu. Pokiaľ má zákazník trvalú percentuálnu zľavu na nákup, je zákazníkovi táto zľava automaticky odčítaná pri každom nákupe, ktorý uskutočnil, keď bol zaregistrovaný. Predajca si vyhradzuje právo upravovať tieto trvalé zľavy.

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky či doporučeným listom. V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci na mieste odberu a vo vlastnom záujme si tovar pri preberaní tovaru prekontroluje.

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky alebo doporučeným listom. V prípade osobného odberu ho obdrží kupujúci na mieste odberu a vo vlastnom záujme si tovar pri preberaní prekontroluje. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností, uvedených pri objednávke, a to platba dopredu na účet, kartou online, alebo dobierkou v hotovosti alebo kartou pri prevzatí tovaru od dopravcu.

V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľného dôvodu neprevezme, bude toto jednanie považované za porušenie "Obchodných podmienok" a "Kúpnej zmluvy". Pokiaľ nebude objednávka, zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 8 € .

Dodacia lehota začína platiť odo dňa obdržania záväznej objednávky podľa podmienok obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie doručenia.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní. O tom, že predajca predal zásielku na expedíciu zvolenému dopravcovi je zákazník informovaný e-mailom alebo sms.

V prípade zvolenej platby dopredu na účet bude objednávka rezervovaná počas desiatich dní od odoslania objednávky. Pokiaľ do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar vrátený do predaja. Tovar zasielame až po pripísaní celej sumy na účet (tj. vrátane poštovného).

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka).

Predávajúci odpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vadu. Predovšetkým predávajúci odpovedá spotrebiteľovi, že v dobe, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak chýba dohoda, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,
 • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie uvádza alebo na ktorý sa vec tohoto druhu obvykle používa,
 • vec zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnému vzorcu alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorca lebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčiastky veci, môže spotrebiteľ požadovať iba výmenu súčiastky; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčiastky má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec správne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

 Ak spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi, alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčiastok alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu.

Práv z vadného plnenia kupujúcemu neprislúcha, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že má vec vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Podľa § 1922 Občianskeho zákonníka, len čo kupujúci zistí vadu, oznámi to bez zbytočného odkladu predávajúcemu a predmet plnenia predávajúcemu odovzdá, alebo podľa pokynov kupujúceho uschová alebo s ním inak vhodne naloží tak, aby vada mohla byť preskúmaná. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže vadný predmet užívať.

Podľa § 1924 Občianskeho zákonníka, patrí kupujúcemu náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva z vadného plnenia.

Podľa § 2167 Občianskeho zákonníka, nie je predávajúci oprávnený uplatniť právo z vady na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Podľa § 2106 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s  § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pozn.: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo v niektorej z prevádzok. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

V prípade, že predmetom zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, platí táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ poslať aj na adresu prevádzkovateľa, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@vemzu.sk.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že v prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod) späť k predávajúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením  § 1837 občianskeho zákonníka nemá, v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy, 
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, a ku ktorým môže dôjsť behom lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • na dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,  
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,  
 • na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, 
 • na opravu alebo údržbu, vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv alebo dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov, 
 • na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý z neho spotrebiteľ vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. spodnú bielizeň alebo plavky), 
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, vrátane kníh (V prípade kníh vylučuje ich zvláštna povaha právo spotrebiteľa od zmluvy odstúpiť. To, čo je na knihe cenné, sú myšlienky v nej obsiahnuté, tj. ich nehmotná podstata. Samotný nosič (obal a jednotlivé stránky) majú len zanedbateľnú hodnotu. Pre príklad: Ak si spotrebiteľ zaobstará notebook, ktorý použije len raz, a potom od zmluvy odstúpi so žiadosťou o vrátenie peňazí, je to v poriadku, tu totiž nedôjde, na rozdiel od knihy, k vyťaženiu úplnej hodnoty notebooku.), 
 • na dodávku novín, periodík a časopisov, 
 • na ubytovanie, dopravu, stravovanie alebo využitie voľného času, pokiaľ ich podnikateľ poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvorených na základe verejnej dražby podľa zákona, upravujúceho verejné dražby, alebo 
 • na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru, objednaný tovar dlhodobo nie je na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravkou v dohodnutej lehote. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 14 dní a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona  č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka (ďalej len „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ďalej len ,,Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len ,,Tovar"). pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len ,,reklamácia").

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne zoznámený.

Kupujúci by mal vo vlastnom záujme prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

Pokiaľ je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoví písomný  a fotografický záznam o poškodení v prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. Podrobnejšie informácie k reklamáciám poškodenia výrobku zisteného pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po rozbalení zásielky - viď. sekcia Doprava a Platba.

Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa iba na výrobné vady. Záručná lehota začína platiť v momente prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade výmeny Tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie, ktorá jednoznačne viedla k poškodeniu výrobku alebo v dôsledku nesprávneho používania.

 Kupujúci je povinný riadne udržiavať zakúpený tovar. Pri nesprávnom postupe pri údržbe predajca neručí za prípadné škody a zmeny stavu produktu a nie je možné tieto vady reklamovať!

 • Dekorácie vyžadujú opatrné zachádzanie, pri čistení a udržiavaní tohto tovaru preto treba postupovať s ohľadom na túto skutočnosť. Dekorácie a doplnky čistite iba navlhčeným textilom alebo sa dopredu informujte u predajcu o správnej údržbe. Za nesprávnu údržbu sa považuje napr. použitie horúcej vody, drsných čistiacich utierok, umývačky riadu, saponátu. 
 • Ostatné výrobky, napr. kuchynské doplnky, je Kupujúci povinný udržiavať podľa predpísaných inštrukcií výrobcu tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje pochopenie zásad čistenia zakúpených produktov.

Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar následne zašle alebo doručí vo vyhovujúcom obale (ideálne originálnom) na reklamačné oddelenie prevádzkovateľa: VEMZU - Prologis Park Prague-Rudná (hala DC3, gate 10), K Vypichu 979, 252 19 Rudná, Česká republika.

Pokiaľ bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie by mal byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci právo na primeranú náhradu tohoto dopravného.

Kupujúcemu - spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia vady vyhotovená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci - spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehote pre vybavenie reklamácie začína plynúť v nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu - spotrebiteľovi uznávajú rovnaké práva ako v prípade podstatného porušenia zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu - podnikateľovi.

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, sa nedajú uplatniť akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavená zaslaný na adresu Kupujúceho.

Predávajúci vydá, prípadne zašle Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a a dobe trvania reklamácie, poprípade zdôvodnenia zamietnutia reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, keď bola záručná oprava vykonaná, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2 € za každý započatý deň zmeškania vyzdvihnutia Tovaru.

 Pri výdaji Tovaru po vykonaní reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovare na reklamáciu, prípadne musí preukázať svoju totožnosť.

V súlade s ust. § 14 ods. 1 ZOS sa môže spotrebiteľ obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. K vybaveniu sťažnosti môže dôjsť mimosúdne alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov (ADR) pri Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo pomocou európskej platformy ponúkajúcej spotrebiteľom prístup k online mimosúdnemu riešeniu sporov vzniknutých z elektronického obchodu, tj online riešeniu spotrebiteľských sporov (ODR), dostupné na on-line webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom naplnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Pre bližšie informácie kliknite tu.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných úprav k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníka sú úplne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej tretej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba prevádzkovateľovi obchodu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom konte, pri objednávke uskutočnenej z webových rozhraní obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Poskytnutím svojej elektronickej adresy pri nákupe alebo registrácii Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií, súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných správ predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Aplikácia Facebook na týchto stránkach požaduje pre fungovanie, konkrétne možnosť prihlásenia cez Facebook, od zákazníkov iba nutné minimum, tj. primárnu e-mailovú adresu užívateľa, verejný profil užívateľa (základné informácie vrátane mena, priezviska, profilovej fotografie, pohlavia a vekového rozsahu) a zoznam priateľov, ktorí tiež používajú aplikáciu.

Na webovej stránke sú používané tzv. cookies. Pravidlá ich používania a ako prípadne zakázať ich ukladanie nájdete tu.

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručení predávajúcemu ako uzavretá zmluva archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom jej neuzavretia. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby, vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

 Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach sú sčasti prebrané z tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby môžu byť aktualizované bez upozornenia. Predajca môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť produkty a služby, popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závisiace na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu obchodných podmienok, avšak všetky staršie verzie obchodných podmienok sú u predajcu archivované a kupujúci si ich môže vyžiadať e-mailom.

Keďže predávajúci je obchodníkom s drahými kovmi, umiestňuje na prístupnom a trvalo viditeľnom mieste vyobrazenie českých puncových značiek.